august 20, 2019

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Super User

Super User

Názor, že Slovensko potrebuje parlamentný volebný systém ôsmich obvodov prezentoval v našej relácii Život v Prešove Michal Kaliňák.

Na pozadí celosvetových dlhodobých trendov, akými sú starnutie, globalizácia, technologické transformácie a zmena klímy, je prieskum ESDE 2019 venovaný téme udržateľnosti.

Mlčanie a dôvera, princípy, ktoré sprevádzali život v slobodomurárskych lóžach.

Pripravené je kúzelné čítanie, táborovanie aj súťaženie.

PSK zaviedol zvýhodnené rodinné vstupné v múzeách a galériách.

Balil na dovolenku?

júl 04, 2019

Polícia v Prešove vyšetruje prípad, kde páchateľ ukradol z prevádzky trafiky 1618 krabičiek cigariet rôznych druhov.

Poslanci schválili počty členov jednotlivých výborov a podvýborov.

Kapelu INSIDE prekvapili počas krstu albumu Iron Maiden.

Uskutoční sa XV. Svetový kongres Rusínov.

Poslanci mesta Prešov prijali po pozmeňujúcich návrhoch všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.