august 12, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: zdroj mesto Prešov Foto: zdroj mesto Prešov

Na Štefánikovej a Hviezdoslavovej už čoskoro položia špeciálny protihlukový asfalt

Špeciálna asfaltová vrstva bude položená na vozovke rekonštrukcie ulíc Hviezdoslavova a Štefánikova. Prvýkrát použijú protihlukovú asfaltovú zmes (VIAPHONE). Uzávierka Hviezdoslavovej, Štefánikovej a ulice Biskupa Gojdiča však potrvá o niečo dlhšie. Pôvodný termín sa tak posunie zo začiatku letných prázdnin na 16. august 2020. Dôvodom predĺženia uzávierky ulíc je meškanie dodávok stavebných materiálov a technológií v súvislosti s pandémiou COVID-19. Zdržanie však spôsobilo aj množstvo inžinierskych sietí, ktoré neboli zakreslené v príslušnej dokumentácii a boli objavené až počas samotnej realizácie stavebných prác. Tieto siete museli byť preložené dodatočne, čo ovplyvnilo plynulosť prác na objekte Obchodného centra Forum a v jeho tesnej blízkosti. Okolité cesty zostanú uzavreté o niečo dlhšie aj z dôvodu nasadenia výškovej techniky – žeriavu, ktorý bude zdvíhať stavebný materiál a jednotlivé prvky technológie na objekt obchodného centra. Ulice Štefánikova, Hviezdoslavova a Biskupa Gojdiča tak zostanú uzavreté až do 16.08.2020.

Starú križovatku pod niekdajším obchodným domom Tesco nahradí moderný kruhový objazd, ktorý bude prepájať spomínané ulice s vjazdom a výjazdom do dvojpodlažného podzemného parkoviska s kapacitou takmer 500 parkovacích miest, ktoré vznikne pod novým OC Forum. Rozsiahlou rekonštrukciou prejdú aj cesty a chodníky v okolí rozostavaného obchodného centra. Investícia bude financovaná zo súkromných zdrojov bez finančnej účasti mesta Prešov.

Úplná uzávierka ulíc
Štefánikova ulica je uzavretá v úseku od križovatky s ulicami Grešova - Masarykova -Hlavná po križovatku s Hviezdoslavou ulicou (vrátane). Hviezdoslavova ulica je uzavretá od križovatky so Štefánikovou ulicou (vrátane) po začiatok Okružnej ulice pri zastávke MHD a Ulica Biskupa Gojdiča je uzavretá v úseku od Hlavnej ulice po Jarkovú ulicu.
Ulice Okružná, Janka Borodáča a neuzavreté úseky ulíc Štefánikova, Hviezdoslavova sú dočasne zaslepené. Zároveň je jednosmerný úsek Hviezdoslavovej ulice dočasne obojsmerný.

Chodci
Pre chodcov je už sprístupnený chodník na juhozápadnom rohu križovatky ulíc Štefánikova a Hviezdoslavova. V období do 13.07.2020 bude otvorený chodník na južnej strane Štefánikovej ulice v úseku od Masarykovej ulice po Hviezdoslavovu ulicu, čím obyvatelia a návštevníci ulíc Janka Borodáča, Štefánikova a Hviezdoslavova získajú priamy prístup do centra mesta. Na ulici Biskupa Gojdiča je vytvorený dočasný koridor pre peších, ktorý umožňuje chodcom prístup do Hotela Bélier a do objektu Gréckokatolíckej teologickej fakulty. Tento koridor nie je otvorený v neskorých večerných a nočných hodinách a počas realizácie pokladania dlažby.

Automobilová doprava
Obchádzková trasa pre automobilovú dopravu je počas uzávierky ulíc Štefánikova a Hviezdoslavova v smere z Masarykovej ulice vedená po uliciach Grešova, Lesík delostrelcov a Kpt. Nálepku, v smere od ulíc Grešova a Hlavná je vedená po Masarykovej ulici a ďalej sú oba obchádzkové smery obojsmerne vedené po uliciach Partizánska, Pavlovičovo námestie, Zápotockého, (respektíve Tarasa Ševčenka), Požiarnická a Okružná.

Mestská hromadná doprava
Na križovatke ulíc Grešova – Masarykova – Hlavná ľavý odbočovací pruh z Masarykovej ulice na Štefánikovu ulicu dočasne slúži ako priebežný jazdný pruh smer Hlavná ulica. Týmto opatrením dochádza k zrýchleniu prejazdu vozidiel MHD z Masarykovej ulice na Hlavnú ulicu.
Linky MHD č. 29, 32 a 32A premávajú po obchádzkových a náhradných trasách. Linka č. 29 smerom k Nemocnici premáva po uliciach Levočská, Hlavná a Grešova, neobsluhuje zastávky Floriánova a Okružná, ako náhradné zastávky obsluhuje zastávky Poliklinika, Trojica a Na Hlavnej. Všetky spoje linky č. 32 smer Sibírska začínajú namiesto zastávky Okružná na zastávke Trojica a touto linkou nie sú obsluhované zastávky Okružná, Floriánova a Poliklinika. Linka č. 32A premáva po náhradnej trase po uliciach Rusínska, Lesík delostrelcov, Vajanského, Duklianska a Hlavná s obsluhou zastávok na znamenie Lesík delostrelcov a Vajanského. Zastávky Čierny most a Okružná nie sú touto linkou obsluhované. V súvislosti s predmetnou uzávierkou došlo aj k zmene časového režimu premávky liniek č. 32 a 32A počas pracovných dní v smere zo Sídliska Sekčov do centra mesta. Všetky spoje do 9. hodiny (s výnimkou jedného spoja po 8. hodine) premávajú po trase linky č. 32 a následne po tejto hodine premávajú všetky spoje po trase linky č. 32A. Školský spoj K v smere na Sídlisko III obsluhuje namiesto zastávok Okružná a Floriánova, zastávky Divadlo Jonáša Záborského a Na Hlavnej.

Obyvatelia bytových domov
Obyvateľom bytového domu na Štefánikovej ulici č. 2 a 4, a rodinného domu Štefánikova č. 6 je umožnený peší prístup a príjazd autom cez stavenisko na základe špeciálneho režimu dohodnutého so zhotoviteľom stavby. Obyvateľom bytového domu na Hviezdoslavovej č. 2, 4 a 6 je umožnený len peší prístup. Parkovanie áut je zabezpečené na dočasne zriadenom parkovisku v priestore mestskej tržnice. Odvoz komunálneho odpadu z uvedených bytových domov je zabezpečený na základe dohodnutého režimu s Technickými službami mesta Prešov, a.s. V prípade potreby zásahu záchrannej zdravotnej služby alebo hasičského a záchranného zboru bude prostredníctvom operačného strediska informovaná na stavenisku stála 24 hodinová strážna služba, ktorá následne umožní prístup záchranným zložkám k bytovým domom cez stavenisko.
Po otvorení chodníka na Štefánikovej ulici už nebudú obyvatelia bytového domu na Štefánikovej ulici č. 2 a 4 a rodinného domu Štefánikova č. 6 chodiť cez stavenisko na základe špeciálneho režimu dohodnutého so zhotoviteľom stavby. Pri prístupe autom zostáva v platnosti pôvodný režim.

 

Zdroj: mesto Prešov

Naposledy zmenené streda, 01 júl 2020 09:04

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo