február 29, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Zdroj: Mgr. Rastislav Žitný  PR, marketing  TRIPOLITANA -  KRAJSKÉ MÚZEUM V PREŠOVE Zdroj: Mgr. Rastislav Žitný PR, marketing TRIPOLITANA - KRAJSKÉ MÚZEUM V PREŠOVE

V Rákociho paláci objavíte životné príbehy chýrnych spišských a šarišských bačov.

Krajské múzeum v Prešove predstaví unikátnu pastiersku kultúru východného Slovenska. V rámci jubilejného 40. podujatia z cyklu Čaj o piatej u Rákociho  sa návštevníci dozvedia, že bačovia  mali blízko k mágii, k panstvu ale aj k lúpežníkom a dokonca mali svojich patrónov. Zaujímavosti a historické okolnosti rozvoja salašníctva na Slovensku  priblíži hosť večera Peter Kováč, etnológ Spišského múzea v Levoči.

Podľa Kováča je vzťah k ovci jedným z najstarších, aké si v priebehu vekov človek so zvieraťom vytvoril. Je tomu tak aj na našom území, kde výrazný vplyv na rozmach chovu oviec mala najmä valaská kolonizácia.

„Ona a ďalšie historické a geografické okolnosti vplývali v karpatskom oblúku na vznik unikátnej pastierskej kultúry. Na východe Slovenska, v regiónoch Spiš a Šariš má ovčiarska kultúra a folklór jedinečnú podobu,“ vysvetľuje Kováč.

Ovčiari tu podľa jeho slov tvorili špecifickú sociálnu skupinu, ktorá bola ohromne rozporuplná. Väčšinu roka trávili síce sami v divočine, no vo vidieckych komunitách boli ovčiari považovaní za múdrych ľudí.

„Niektorí mali blízko k šľachte aj k zbojníckym živlom na okraji spoločnosti a mnohí boli znalcami mágie a tajomných zaklínadiel,“ prezradil Kováč.

Ako ďalej hovorí, boli to ľudia do koča aj do voza a veľakrát dokázali prekvapiť.

„Pri práci chodili zaúdení a zamastení, no vo sviatok ich odev v noblese a vznešenosti často nemal obdoby,“ dodáva Kováč.

Mgr. Peter Kováč dokumentuje a popularizuje tradičné ovčiarstvo a tradičnú ľudovú kultúru na strednom Spiši. Momentálne sa venuje tvorbe dokumentárneho filmu o ovčiarstve. Prednáška sa uskutoční v stredu 22. mája o 17.00 h v etnografickej expozícii v Rákociho paláci.

Krajské múzeum v Prešove vzniklo v roku 1945, v Rákociho paláci má stále expozície od roku 1956.  Od 1. 1. 2017 sa zlúčilo s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou. Spolu s pôvodnou  pobočkou v Stropkove tak pôsobí v troch mestách, preto si buduje značku  Tripolitana (trojmestie). Vo svojich expozíciách a depozitároch má takmer 100 tisíc kusov predmetov mimoriadnej múzejnej hodnoty. Veľkou pýchou múzea je expozícia starej hasičskej techniky, najväčšia na Slovensku ako aj živé archeologické múzeum v prírode v Hanušovciach nad Topľou, ktoré je u nás jediné svojho druhu. Stropkov sa zasa môže pochváliť stálou výstavou bábik zo svetabábik z literatúry. Každoročne Tripolitana pripravuje desiatky rôznych akcií, ako sú výstavy, vernisáže, koncerty, prednášky, a rôzne projekty pre školy.

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo