február 29, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Akcia počas prvého dňa

Foto: ilustračné archív TV7 Foto: ilustračné archív TV7

Na území Prešovského kraja bola v pondelok 02.09.2019 v dopoludňajších hodinách vykonaná osobitná kontrola, ktorá bola zameraná na ochranu školskej mládeže pri príležitosti začiatku školského roka 2019/2020.

Počas tohto prvého dňa pre školákov bol výkon služby policajtov orientovaný do blízkosti škôl a priľahlých priechodoch pre chodcov. Akcie sa zúčastnilo 99 policajtov ( 38 služby dopravnej polície, 60 služby poriadkovej polície ). Zistených bolo celkovo 73 priestupkov, z ktorých  bolo 63 vyriešených na mieste v blokovom konaní a 6 priestupkov bolo vyriešených napomenutím.  Na správne konanie boli oznámené 4 priestupky.  Požitie alkoholu bolo zistené u 1 nemotorového účastníka cestnej premávky, cyklistu a u 2 vodičov motorových vozidiel.  

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo