december 07, 2019

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Deň PSK 2019 s dotykom Nežnej revolúcie

Verejnosť má opäť po roku možnosť spoznať Prešovský kraj netradične a viac neformálnejšie než zvyčajne.

V utorok 12. novembra v rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja svoje dvere otvorí Úrad PSK, spolu s ním sa verejnosti predstavia aj inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy.  Návštevníkom po celom kraji ponúknu sprievodný program múzeá, galérie, divadlá, knižnice, ako aj zariadenia sociálnych služieb a stredné školy. Tohtoročná prezentácia kraja a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa nesie v atmosfére reflektujúcej na obdobie spred 30 rokov. Tematicky ladený Deň PSK venovaný Nežnej revolúcii tak verejnosť symbolicky prenesie do roku 1989, ktorý Slovensku priniesol zmenu režimu a zrod demokratického štátu.

Na Úrade Prešovského samosprávneho kraja so sídlom na Námestí mieru 2 v Prešove významnú udalosť priblíži jedinečné vystúpenie žiakov a umelcov z regiónu. Spolu 35 účinkujúcich predstaví program tvorený zborovým spevom, pásmom rebelských veršov a gitarovými aranžmánmi. V ich podaní zaznejú známe hity viažuce sa k Nežnej revolúcii či pamätné štrnganie kľúčov, revolučnú atmosféru posilní videoprodukcia s autentickými zábermi zo 17. novembra. V čase od desiatej do štrnástej hodiny budú mať návštevníci možnosť nahliadnuť aj do zasadačky predsedu kraja, vyskúšať si županskú stoličku či zúčastniť  sa otvorenej diskusie s vedením kraja. Bonusom bude vyhotovenie fotografií na počkanie ako spomienky na aktuálny ročník Dňa PSK.  

Samozrejmosťou tohtoročného podujatia sú debaty s úradníkmi jednotlivých odborov symbolicky pri káve a simulované zasadnutie zastupiteľstva pre žiakov stredných škôl vo veľkej zasadačke úradu. Na jeho dvoch poschodiach budú zároveň sprístupnené dve fotografické výstavy. Putovná výstava Krajskej organizácie cestovného ruchu Choď a foť prinesie vo výbere najzaujímavejšie miesta nášho kraja. Druhá výstava zaznamenáva fotografický prierez vychádzajúci z kľúčových udalostí revolučného roka 1989. Zaujímavý program počas Dňa Prešovského samosprávneho kraja ponúknu inštitúcie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Už tradične vstupné zdarma chystajú krajské múzeá a galérie, bezplatné zápisné či odpustenie sankčných pokút regionálne knižnice. Pre verejnosť budú v kultúrnych inštitúciách k dispozícii komentované prehliadky výstav a expozícií, odborné prednášky či otvorené depozitáre. V knižniciach  burzy kníh, besedy so zaujímavými osobnosťami regiónu a pútavé exkurzie, v osvetových strediskách dielne remeselnej výroby a tvorivé workshopy.

So špeciálnou ponukou prichádzajú hvezdárne v Prešove, na Kolonickom sedle a v Roztokoch. Záujemcovia tu budú môcť už 11. novembra a zo záznamu aj nasledujúci deň pozorovať mimoriadny nebeský úkaz -  prechod planéty Merkúr pred Slnkom.

Atraktívny program, ako aj symboliku „Nežnej“ prinesú mnohé filmové projekcie, s ktorými sa verejnosti predstavia aj župné stredné školy. V tých nebudú chýbať interaktívne hry na tému socializmu, kvízy a súťaže. Školy ponúknu informácie o štúdiu, o svojich učebných odboroch, ako aj otvorené hodiny občianskej náuky, besedy s poslancami krajského zastupiteľstva, diplomatmi či veľvyslancami a spomienkové dišputy k Nežnej revolúcii. Svoje dvere otvoria návštevníkom už tradične zariadenia sociálnych služieb po celom kraji.  Okrem prehliadky priestorov predstavia svoje ergodielne a v rámci nich originálne remeselné zručnosti.  Do tohtoročného stretnutia s verejnosťou pritom vnesú aj dotyk Nežnej revolúcie. Stane sa tak v podobe kultúrnych vystúpení, videoprezentácií, besied, medzigeneračných diskusií, ale aj výrobou symbolov spájajúcich sa k revolučnému roku 1989. Pripravené sú i workshopy či názorné ukážky práce s prijímateľmi v podobe fyzioterapie a canisterapie s možnosťou interaktívneho zapojenia návštevníkov do jednotlivých činností.


Podrobný prehľad podujatí nájdete na oficiálnom webovom sídle www.vucpo.sk a informácie spolu so súťažou o zaujímavé ceny aj na facebookovom profile samosprávneho kraja.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 07 november 2019 15:19