január 28, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Majovkári pomáhajú mamám

Na podnet pani učiteľky Kataríny Šoltisovej, triednej 4.C žiaci vymysleli projekt "MAJOVKÁRI POMÁHAJÚ MAMÁM", ktorý sa medzi učiteľmi, nepedagogickými pracovníkmi, žiakmi, rodičmi stretol s pozitívnym ohlasom.

Podmienkou bola pomoc človeku, ktorý to práve potrebuje. Mohli priniesť do školy jednu vec. Jednalo sa napríklad o dlhotrvácne potraviny, sladkosť, ale aj drogériu či vec pre potešenie oka. Všetko, čo mamy v bežnom živote potrebujú. Zbierku prevzali triedne učiteľky vo vestibule školy a vytvorili zbierku. Celá akcia mala súhlas a podporu vedenia školy, pani riaditeľky PaedDr. Dany Štuckovej zo Zš Májové Námestie. Spoluprácu mala na starosti aj Inge Doležalová s organizáciou SOCIÁLNY PREŠOV o.z. Projekt spustili 28.11.2019, potrvá do 4.12.2019  je dobrovoľný.


"MAJOVKÁRI POMÁHAJÚ MAMÁM"
...a veru POMÁHAJÚ a krásne konajú DOBRO...Celú zbierku spoločne s MyMAMY naložia 5.12.2019 ráno o 8:30 - 8:45 hod v škole a pred školou, následne  prerozdelia medzi mamy a ich deti z MyMamy, o.z..

Foto: Katarína Šoltisová
Zdroj: Ingrid Doležalová

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo