jún 01, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Znevýhodnené skupiny obyvateľov a seniori

Čo ak patríte do rizikovej skupiny osôb, alebo ste vo veku nad 65 rokov?

V prípade, že patríte do rizikovej skupiny osôb vo veku nad 65 rokov alebo poznáte niekoho, kto vo vašom okolí potrebuje pomoc, napríklad vo forme nákupu potravín, drogérie alebo liekov, môžete sa obrátiť na pracovníčky MsÚ na Referáte klientskeho centra, tel. č.: 051/3100 517.
Prijímatelia pomoci, ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba a seniori vo veku nad 65 rokov, ktorí požiadajú o nákup potravín, sú povinní si počas prítomnosti opatrovateľky alebo počas prítomnosti dobrovoľníkov, chrániť tvár rúškom alebo šatkou.

Mesto Prešov počas dní pandémie zhotovilo rúška, ktoré vo vlastnej réžii ušili pracovníčky denných centier, stacionárov a zariadení pre seniorov. Prešovskí seniori doteraz dostali spolu 3000 ochranných rúšok, ktoré pre nich zabezpečilo mesto Prešov. Odbor služieb pre občanov má objednaných ďalších 4000 rúšok, ktoré podľa potreby distribuuje priamo do schránok seniorov. Mesto Prešov v uplynulých dňoch rozdalo ďalších 300 rúšok pre seniorov, ktorí si ich nedokázali zaobstarať sami. Vďaka maximálnemu nasadeniu našich opatrovateliek, mestských policajtov a dobrovoľníkov, dostali rúška už všetci seniori a zdravotne znevýhodnení Prešovčania, ktorí nás o ne požiadali.

Okrem toho naďalej zabezpečuje distribúciu rúšok pre ľudí z rizikových skupín a pomáha seniorom s donáškou obedov, nákupmi potravín, drogérie a liekov. Takúto pomoc v čase trvania mimoriadnej situácie postupne rozširujú o ďalšie znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Mesto Prešov v spolupráci so SČK ÚS zabezpečuje v pracovných dňoch dovoz obedov do domácností pre seniorov, ktorí majú trvalý pobyt v meste Prešov. Obedy je možné objednať si deň vopred, alebo najneskôr v ten istý deň do 7:30 hod. na tel. č.: 0948 661 668, 0903 558 937. Zároveň môžete využiť aj nevyhnutnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť (ADOS), ktorú si môžete dohodnúť na tel. č.: 0948 665 662.

V rámci mestského úradu v Prešove je v týchto dňoch pre verejnosť otvorená iba podateľňa na Hlavnej ulici č. 73, a to v skrátenom čase od 8:00 do 11:00 hod., alebo na tel. č.: 051/3100 120.

Zdroj: mesto Prešov

Naposledy zmenené pondelok, 30 marec 2020 11:54

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo