jún 01, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné, archív TV7 Foto: ilustračné, archív TV7

Ak v parlamente neprejde odklad termínu na predloženie vyúčtovaní vlastníkom bytov a nebytových priestorov, hrozí zhoršenie situácie v súvislosti s COVID-19

V súčasnej situácií, kedy bolo potrebné zaviesť mnohé opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť nadmernému zhromažďovaniu sa občanov Slovenskej republiky na určitých miestach, nám hrozí, že ak sa situácia s ochorením COVID-19 čoskoro nezlepší a toto ochorenie bude pretrvávať až do mája, správcovia bytových domov budú mať veľký problém splniť si základnú povinnosť v súvislosti s predložením ročných vyúčtovaní za predchádzajúci kalendárny rok.

Správcovia bytov a nebytových priestorov a spoločenstvá vlastníkov sú povinní každoročne v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vykonať ročné vyúčtovanie za predošlý rok a predložiť ho vlastníkom bytov a nebytových priestorov pod hrozbou sankcií. Situácia je však taká, že ročné vyúčtovanie je vlastníkom doručované buď osobne, a to proti podpisu alebo prostredníctvom pošty, doručovaním do vlastných rúk, čo môže spôsobiť nemalé problémy vzhľadom na vysoký potenciál zhromažďovania sa enormne veľkého počtu ľudí na poštách. V bytových domoch totiž býva približne polovica obyvateľov Slovenska. Jedná sa práve aj o najohrozenejšiu skupinu ľudí, ktorou sú obyvatelia nad 65 rokov. Títo občania nebudú môcť poveriť svojich blízkych či známych, aby vyúčtovanie prevzali za nich.

Správcovia majú v prípade neodloženia splnenia si tejto povinnosti zviazané ruky a pokiaľ sa budú chcieť vyhnúť sankciám zo strany orgánov verejnej moci, napr. Slovenskej obchodnej inšpekcie, budú musieť prekladať ročné vyúčtovanie prostredníctvom osobných kontaktov alebo posielať vlastníkov na poštu za účelom prevzatia si zásielky. Slovenská pošta aktuálne zásielky do vlastných rúk nedoručuje. Z tohto dôvodu je možné, že sa nám čoskoro začnú na pošte hromadiť ľudia, ktorí si budú musieť ročné vyúčtovanie prevziať, a tak ohrozia nielen svoje zdravie, ale aj zdravie svojho okolia a ľudí vyskytujúcich sa v ich blízkostí.

Preto považujeme za nanajvýš dôležité, aby parlament schválil odklad termínu predloženia ročných vyúčtovaní, a to najneskôr do 31. júla 2020. Týmto krokom prispeje k zabezpečeniu celkového bezpečia obyvateľov nielen bytových domov, ale obyvateľov celého Slovenska.

Zdroj: ZDRUŽENIE PRE LEPŠIU SPRÁVU BYTOVÝCH DOMOV, 30. 3. 2020

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo