august 12, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto, zdroj: Dávid Rybovič Foto, zdroj: Dávid Rybovič

Z rúk arcibiskupa Jána Babjaka prijali kňazskú vysviacku ďalší traja svätenci

V Bazilike minor v Ľutine 28.6.2020 o 10.00 hod. počas archijerejskej svätej liturgie udelil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ kňazskú vysviacku ďalším trom kandidátom, ktorí sa tak pripojili k trom novokňazom, ktorých vysvätil arcibiskup Babjak 27.6..

Spolu s arcibiskupom koncelebrovalo 21 kňazov a po rukopoložení sa k nim pripojili traja novokňazi: Peter Leško, Marek Olčák a Ľuboš Pavlišinovič.

V homílii sa veriacim a zvlášť kandidátom na svätenie prihovoril arcibiskup Ján. Vychádzajúc z evanjelia o uzdravení stotníkovho sluhu sa zameral na úžasnú moc Božieho slova. „Ježiš chce, aby vás Božie slovo preniklo skrz naskrz, aby ste boli plní Božieho slova, aby ste ohlasovali Ježiša Krista a nie seba,“ apeloval na novokňazov ich svätiteľ. Arcibiskup pozval novokňazov k dennému čítaniu Božieho slova a meditácii nad ním. „Ak budete denne meditovať nad Božím slovom, vaše kázne nebudú prázdne a bezduché, lebo dovolíte, aby cez vaše slová sa k ľuďom prihováral sám Ježiš Kristus. Preto sa zodpovedne a dobre pripravujte na homílie. Buďte v celom svojom kňazskom živote pravdiví!“

Vladyka Ján v homílii rozpovedal aj osobnú skúsenosť z čias štúdií v Ríme, kedy Boh ukázal, že je verný voči tým, ktorí nielen čítajú Božie Slovo, ale podľa neho aj riadia svoj život. Homíliu zakončil peknou myšlienkou: „Božie slovo, to nie je stará kniha, nemoderné a zastarané slová patriace do antikvariátu. Nie! Božie slovo je duch a život. Je stále živé a prítomné medzi nami a v nás. Len musíme byť pozorní naň. Ono koná zázraky, ono, uzdravuje, ono je mocné. Zakúste to sami. Začnime čítať Sväté Písmo, Nový zákon a sami sa presvedčme.“

Kňazská vysviacka má v archijerejskej svätej liturgii miesto po Veľkom vchode, teda po prenesení darov chleba a vína na prestol. Najprv otec Vladimír Sekera Mikluš, rektor kňazského seminára, predstavil diakonov, kandidátov presbyterátu, svätiteľovi. Nasledoval bozk pokoja svätencov so svätiteľom, zasnúbenie s oltárom, vyznanie katolíckej viery a zloženie prísahy na evanjelium. Nasledoval samotný úkon rukopoloženia, kedy kandidáti jednotlivo pokľakli pred prestolom a vkladaním rúk vladyku Jána, ktorý na nich zvolával Božiu milosť prijali sväté tajomstvo Kristovho kňazstva. Po svätení si ľahli na zem v znamení kríža a po následnej modlitbe vladyku nad nimi prijali za spevu „Axios“ – „je hodný“ vonkajšie znaky kňazstva – všetky časti kňazského liturgického rúcha a liturgikon. Potom už novokňazi vstúpili do svätyne cárskymi dverami a zapojili sa do slávenia svojej prvej svätej liturgie v kňazskej službe, v spoločenstve so svojím arcibiskupom a spolubratmi kňazmi.

Na konci za všetkých poďakoval novokňaz Ľuboš Pavlišinovič. Poďakovanie adresoval vladykovi Jánovi, že „ako dobrý otec, podľa vzoru nebeského Otca, chce dávať dobré dary svojim deťom. A aký krajší, lepší a vznešenejší dar, sme si mohli priať, než to, že ste nás uznali za hodných prijať sväté tajomstvo kňazstva,“ povedal vo svojej ďakovnej reči novokňaz. V nej nezabudol poďakovať aj ostatným spolubratom kňazom za vzor kňazského života, ktorý dávajú a taktiež obracajúc sa aj na veriacich, všetkým poďakoval za doterajšie modlitby a prosil o túto duchovnú modlitebnú záštitu aj naďalej.

V závere svätenci udelili celému liturgickému spoločenstvu svoje novokňazské požehnanie. Plánované kňazské vysviacky v Prešovskej archieparchii sa zavŕšia v nedeľu 19. júla v bazilike minor v Ľutine rukopoložením troch kandidátov Miroslava Chorendžáka, Martina Tokára a Jána Vargu.

Zdroj: Prešovská archieparchia

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo